ลงทะเบียน
LockID รับไอเทมกิจกรรม รับไอเทมโปรโมชั่น รับไอเทม Serial แนะนำ กฏ แจ้งปัญหา Live Chat

Server จะปิด Maintenace
ทุกวันพุธ
เวลา 9.00-12.00 น.
Download Client เกมส์ Glory Destiny Online
ดาวน์โหลด Client แบบที่ 1 - แบบไฟล์เต็ม 1 ไฟล์ (สำหรับอินเตอร์เน็ต hi-speed)
Glory_Destiny_Online_20140514.exe [ MD5:0301427488c21ab913e98f2f44ca27b7 ]
Manual Patch เกมส์ Glory Destiny Online
ดาวน์โหลด Manual Patch วันที่ 21 พฤษภาคม 2557
AutoPatch-20140514164600.exe [ MD5:b50f85fae1c2ac4c6d9315665705bcbb ]
ระบบคอมพิวเตอร์ในการเล่นเกม
สเปคที่แนะนำ สเปคพื้นฐาน
OS Windows XP SP3 / Vista /
Win7 / Win8
Windows XP SP3 / Vista /
Win7 / Win8
CPU Intel Pentium4 3.0 GHz ขึ้นไป /
AMD K8 3000+ ขึ้นไป
Intel Pentium4 2.8 GHz ขึ้นไป /
AMD K8 2600+ ขึ้นไป
Hard disk space พื้นที่ที่เหลือ 4 GB ขึ้นไป พื้นที่ที่เหลือ 4 GB ขึ้นไป
Memory 2GB ขึ้นไป 1.5GB ขึ้นไป
Graphics Card nVidia GeForce 6600 ขึ้นไป
ATI Radeon X 1600 ขึ้นไป
(รองรับการประมงลผลภาพ3D)
nVidia GeForce 6200 ขึ้นไป
ATI Radeon X1050 ขึ้นไป
(รองรับการประมงลผลภาพ3D)
Sound Card รองรับ DirectX รองรับ DirectX

สำหรับร้านอินเตอร์เน็ต

- Port ที่เปิดสำหรับดาวน์โหลดออโต้แพทช์เกม Glory Destiny Online

TCP 80 (HTTP)

- Port ที่เปิดสำหรับเกม Glory Destiny Online

TCP 5567-5571
TCP 6543-6548
TCP 10021-10025

- สำหรับร้านที่ติดตั้งระบบ Frox และ Squid ให้ทำ bypass ไอพีของ Patch Server ด้วย ดังนี้

202.43.39.44
202.43.39.51
202.43.39.59
* gdopatch.winner.co.th *